Chơi trái đất nhàn rỗi


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Chơi trái đất nhàn rỗi

"Trái đất nhàn rỗi" - một trò chơi clicker khác thể hiện một cái nhìn mới về thế giới loài người trong tương lai. Cốt truyện là nhân loại đã phát hiện ra những hang động chưa được khám phá, trong đó cất giữ một viên đá rất có giá trị và hữu ích. Người chơi sẽ là ông chủ của cả lữ đoàn để khai thác khoáng sản này. Có rất nhiều công việc nguy hiểm và khó khăn được thực hiện trong các hẻm núi xanh và tròn. Người chơi sẽ có thể đối phó với nhiệm vụ của mình? Để giành chiến thắng, bạn chỉ cần nhấp vào khoáng sản, tăng số lượng của nó ở góc trên bên phải. Bạn sẽ cần một con chuột máy tính để điều khiển nó.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được