Chơi Tháp Babel


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 5
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi Tháp Babel

"Tháp Babel" là một trò chơi tự hào mang tên "clicker". Bản chất của các ứng dụng như vậy là hoạt động chính của người chơi không yêu cầu các hoạt động trí não đặc biệt. Bạn chỉ cần click chuột nhiều lần vào những địa điểm nhất định để tự tin vượt qua các màn chơi và trở thành nhà vô địch. Trong "Tháp Babel", người dùng sẽ phải xây dựng một công trình kiến trúc huyền thoại. Điều hợp lý là đối tác tốt nhất của anh ấy trong vấn đề này sẽ là chính tay anh ấy. Người chơi có thể hoàn thành tất cả các cấp clicker không?


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được