Chơi Thợ rừng ma thuật


Quản lý: Bàn+Chuột
Xếp hạng trò chơi: 5
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Thợ rừng ma thuật

Trò chơi Magic Wood Lumberjack sẽ thu hút cả trẻ em và người lớn. Có lẽ mọi người đang tự hỏi làm thế nào một tiều phu dành cả ngày của mình? Anh ta làm gì, trách nhiệm của anh ta là gì? Hôm nay người chơi sẽ cùng nhân vật đi đến khu rừng bí ẩn và giúp anh ta chặt cây. Mỗi cây có một số cú đánh nhất định cần thiết để làm cho nó đổ xuống. Nhiệm vụ chính là chặt càng nhiều cây càng tốt và kiếm tiền cho việc đó. Để điều khiển sử dụng chuột máy tính và bàn phím.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được