Chơi giẻ cùi đi bộ


Quản lý: Bàn phím
Xếp hạng trò chơi: 3
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Kiểm soát trò chơi:
Giao thông:hoặcwasd
Tấn công đặc biệt:Không gian trên bàn phím
Chơi  giẻ cùi đi bộ

Game "Jays Walking" là một trò chơi giải đố thú vị phù hợp cho cả trẻ em và người lớn. Một ứng dụng đa cấp bao gồm các nhiệm vụ trong đó người dùng phải thoát khỏi cảnh sát và vẫn là người duy nhất trên sân chơi. Guy Jace không phải lúc nào cũng sang đường chính xác, và do đó anh ta thường bị theo dõi bởi những người điều khiển. Để không bị trừng phạt, bạn cần cố gắng loại bỏ chúng khỏi đuôi. Chúc may mắn! Sử dụng bàn phím để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được