Chơi Dấu gạch ngang hình học mùa đông


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 2
Đăng lại
Đến
yêu thích

Chơi  Dấu gạch ngang hình học mùa đông

"Trò chơi Winter Geometry Dash (Winter Dash)" sẽ thu hút cả nam và nữ. Trong ứng dụng, người chơi sẽ có thể gặp một nhân vật mới trông giống như một hình vuông nhỏ trong trang phục năm mới. Anh ta phải thu thập tất cả các món quà trên cấp độ mà không mất mạng trên một góc nhọn hoặc một bức tường gạch. Cứ sau mỗi giây, người dùng được thưởng điểm, được tính theo từng cấp độ. Đã đến lúc thu thập tất cả những món quà của ông già Noel! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được