Chơi Anh hùng hộp nhảy


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 1.5
Đăng lại
Đến
yêu thích





Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi Anh hùng hộp nhảy

"Jump Box Hero" là câu chuyện về một chiếc hộp đen bí ẩn nằm trong vực thẳm với những nền tảng nguy hiểm có thể nghiền nát nó. Nhân vật nữ chính không tuyệt vọng - cô ấy bất chấp nỗi sợ hãi và sẵn sàng ngay lập tức đấu tranh cho quyền tồn tại của mình. Người chơi sẽ giúp cô ấy với điều này. Chiếc hộp nằm dưới đáy vực thẳm. Phía trên nó, các lưỡi nhọn mở và đóng định kỳ. Bạn cần chọn đúng thời điểm và làm cho chiếc hộp nhảy lên. Sau đó một lần nữa và một lần nữa. Vì vậy, bạn phải dẫn nữ anh hùng đến lối ra.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được