Chơi Đường Ống Bia (Pipe Beer)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 1
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Đường Ống Bia (Pipe Beer)

Trò chơi "Bia đường ống (Pipe Beer)" sẽ thu hút những người đàn ông thực sự. Những người yêu thích bia mạnh sẽ phải hoàn thành một nhiệm vụ giúp xác định xem người dùng có khéo léo và thông minh hay không. Trên màn hình là những mảnh vỡ của hệ thống đường ống. Sau một thời gian, bia ngon sẽ chảy qua chúng, không thể mất đi. Để làm được điều này, bạn cần có thời gian để xây dựng một đường ống dẫn chất lỏng đến vạch đích. Hãy vui vẻ với bia! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được