Chơi Xếp Hình Robot Thông Minh (Smart Robots)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Chơi  Xếp Hình Robot Thông Minh (Smart Robots)

"Smart Robots: Puzzle (Robot thông minh)" chắc chắn là trò chơi sẽ cho các bé thấy một thế giới mới. Một thế giới mà robot thông minh sống. Những người đàn ông sắt này có khả năng làm hầu hết mọi thứ, bởi vì chúng chỉ bao gồm kim loại và sắt. Hôm nay, người dùng sẽ có thể xác minh điều này, chỉ cần trỏ vào bất kỳ hình ảnh nào. Sau đó, một nhiệm vụ mới sẽ xuất hiện - bây giờ điều quan trọng là phải lắp ráp câu đố của hình ảnh này. Một phần thưởng tốt đẹp sẽ được trao cho công việc được thực hiện. Chúc bạn vui vẻ! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được