Chơi Opel GT: Câu đố (Câu đố Opel GT)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Chơi  Opel GT: Câu đố (Câu đố Opel GT)

"Opel GT: Puzzle (Opel GT Puzzle)" là một trò chơi dành cho những người đàn ông thực thụ. Trong ứng dụng, người chơi sẽ có thể thu thập hình ảnh của một mẫu ô tô phổ biến, được coi là một trong những mẫu tốt nhất trên thị trường. Màn hình sẽ chứa một số hình ảnh về các phương tiện di chuyển và người dùng sẽ phải chọn hình ảnh tốt nhất. Sau đó, bạn có thể bắt đầu lắp ráp câu đố. Nó không dễ dàng, vì vậy bạn phải suy nghĩ một chút và giải câu đố này. Đối với hình ảnh được khôi phục, người chơi sẽ nhận được điểm. Chúc may mắn! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được