Chơi đảo châu báu


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 2.2
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi đảo châu báu

Đảo kho báu là một trò chơi dành cho các thám tử nhí. Người chơi sẽ gặp huyền thoại xảo quyệt - Lanky John. Anh ta nổi loạn trên một con tàu cướp biển, tập hợp một nhóm nhỏ bạn bè của mình. Bắt được thuyền trưởng, họ bắt đầu tra tấn anh ta để lấy thông tin về những kho báu được cất giấu. Thuyền trưởng có thể lừa dối họ: không ai có thể đảm bảo tính xác thực của lời nói của anh ta. Người chơi sẽ phải kiểm tra điều này bằng cách đi đến một hòn đảo chưa được khám phá, đó là huyền thoại. Các anh hùng sẽ tìm thấy kho báu ở đó? Có phải đội trưởng đã lừa dối họ để giết họ sau đó? Những điều này và những bí ẩn khác vẫn chưa được giải quyết.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được