Chơi Vịnh hải tặc


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 2.8
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Vịnh hải tặc

"Vịnh hải tặc" là một trò chơi vui nhộn dành cho học sinh. Bản chất của ứng dụng là tiêu diệt tàu địch. Mỗi tàu tấn công có một lá cờ riêng với một màu nhất định và chỉ một khẩu pháo cùng màu mới có thể tiêu diệt kẻ thù. Với mỗi cấp độ, tốc độ sẽ trở nên nhanh hơn, người dùng cần điều hướng với tốc độ cao hơn, nếu không sẽ có cơ hội bị thua. Chúc may mắn! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được