Chơi qua cầu


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 2
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  qua cầu

Trò chơi Cross The Bridge sẽ thu hút cả người lớn và trẻ em. Đây là một cuộc hành trình hấp dẫn của một nhân vật hài hước trên mái nhà của thành phố. Bạn không nên nhìn xuống, bởi vì anh hùng là trên đầu trang. Nhiệm vụ tiếp theo là xây dựng một cây cầu có độ dài sao cho nhân vật có thể đi qua nó thành công. Để làm điều này, bạn cần điều chỉnh độ dài, đưa đầu thứ hai đến mái nhà tiếp theo. Mỗi bước đúng sẽ cộng một điểm và nếu bạn ngã, bạn sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chúc may mắn! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được