Chơi Chuyện Màu Xanh


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 3
Đăng lại
Đến
yêu thích

Chơi  Chuyện Màu Xanh

Trò chơi logic "Câu chuyện màu xanh" phù hợp với học sinh. Trí thông minh và logic là những thứ khá phức tạp để hiểu. Để phát triển theo hai hướng này, người dùng sẽ được giao các nhiệm vụ đòi hỏi trí óc và sự khéo léo. Có một nền tảng nhỏ trên màn hình, có các bảng, nhiều đồ vật khác nhau và một hình vuông màu xanh lam ở trên cùng. Cần phải giải phóng không gian để vật thể trên cùng tiếp đất trên nền tảng, vẫn tồn tại. Chúc may mắn! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được