Chơi Lục Thiền (Hex Zen)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Chơi  Lục Thiền (Hex Zen)

"Hex Zen (Hez Zen)" - một trò chơi dành cho những tín đồ của Tetris nổi tiếng một thời. Ứng dụng này là sáng tạo trong lĩnh vực xếp hình lục giác. Sân chơi là một không gian có các ô hình lục giác giống hệt nhau. Ở mỗi cấp độ, một hình vẫn tối. Ở phía bên phải của màn hình là các hình cần được sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Vấn đề là đóng khoảng đen trên mỗi cấp độ. Người chơi sẽ có thể đối phó với một nhiệm vụ như vậy? Trò chơi cung cấp cho sự phát triển của sự khéo léo, khéo léo và các kỹ năng sinh tồn khác.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được