Chơi Robo sinh đôi


Quản lý: Bàn phím
Xếp hạng trò chơi: 4
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Kiểm soát trò chơi:
Giao thông:hoặcwasd
Tấn công đặc biệt:Không gian trên bàn phím
Chơi  Robo sinh đôi

Trò chơi "Robo Twins" sẽ cho người chơi thấy một số thế giới nơi người máy cai trị. Ở đây bạn cần lưu ý rằng cặp song sinh không thể tồn tại mà không có nhau, vì vậy chúng phải di chuyển cùng nhau. Sử dụng bàn phím, có thể lưu ý rằng người chơi sẽ thực hiện các hành động cho hai robot cùng một lúc. Nhiệm vụ rất đơn giản - giúp các nhân vật vượt qua chướng ngại vật ở mỗi cấp độ. Chúc may mắn! Sử dụng bàn phím để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được

Chơi các thể loại game liên quan:
Chơi các thể loại game liên quan: