Chơi hộp tốc độ


Quản lý: Bàn phím
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Kiểm soát trò chơi:
Giao thông:hoặcwasd
Tấn công đặc biệt:Không gian trên bàn phím
Chơi  hộp tốc độ

Arcade với các yếu tố đồ họa 3D "Hộp tốc độ (Speed Box)" sẽ phù hợp với những anh chàng yêu thích tốc độ. Để hoàn thành hàng tá nhiệm vụ khó khăn, bạn cần chuẩn bị cho những ngã rẽ và cạm bẫy bất ngờ. Người dùng sẽ điều khiển một hộp nhỏ màu trắng. Mục tiêu chính là về đích, thu thập tiền vàng trên đường đi. Trên đường đi, bạn có thể nhìn thấy những chướng ngại vật màu hồng khác thường nhất, nhưng có thể dễ dàng vượt qua chúng bằng cách nhấn các phím bên phải. Chúc bạn vui vẻ!


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được