Trò chơi cá ăn cá

Trò chơi cá ăn cáMột loạt trò chơi "Cá ăn cá" - Các quy tắc cơ bản để ăn càng nhiều cá càng tốt và trở thành cư dân lớn nhất ở độ sâu dưới nước. Nhưng ở đây, quy tắc hoạt động, kẻ mạnh nhất sẽ thắng, vì vậy bạn chỉ được ăn những con cá nhỏ hơn mình, nếu không chúng sẽ ăn thịt bạn. Trò chơi trực tuyến Rybka ăn Rybka và lớn lên được phát hành ở nhiều định dạng 2D và 3D, và quan trọng nhất, tất cả các trò chơi với cư dân của thế giới ngầm đều hoàn toàn miễn phí.Trò chơi